Televisio-ohjelmat muuttuvassa maailmassa

television-programs-in-a-changing-worldMoraaliarvojen ja maailmassa yleisesti vallitsevien yleisten normien muuttuessa televisiossa näytettävien ohjelmien sisältö muuttuu samanaikaisesti, sillä ohjelmien suosion kannalta sisällön on miellytettävä valtaosaa kuluttajista ja heijastettava yleisesti vallalla olevia moraalinormeja. Televisiossa näytetään sisältöä, joka herättää tunteita ja miellyttää, tai saa heidät katsomaan mielenkiintoisiksi kokemiaan ohjelmia aina yhä uudelleen.

Siinä missä aiemmin katsottavaksi valittiin ihmissuhdekuvioihin keskittyviä fiktiivisiä sarjoja, nykykuluttaja haluaa yhä useammin nähdä oikeita aitoja tunteita ja reaktioita todellisesta elämästä. Siksi erilaiset tosi TV-ohjelmat ovat viime vuosien aikana saaneet suuren suosion kuluttajien keskuudessa ja erilaisia realistisia tuotantoja kehitetään edelleen.

Nykymaailmassa hektinen arki ja tunteita kuluttava elämäntyyli vaikuttaa siihen, että ihmisiin ei enää tehdä vaikutusta niin helposti kuin ennen, joka johtaa siihen, että televisiossa on näytettävä aina vain enemmän shokeeraavaa ja herättelevämpää sisältöä. Erilaiset kohtaukset, jotka on mielletty muutama vuosikymmen sitten moraalisesti sopimattomiksi, liian eroottisiksi, raaoiksi tai järkyttävän väkivaltaisiksi, ovat nykyään television arkipäivää käyttäjätottumusten ja katsojien arvojen muuttuessa.

Suuri vaikutus normien muuttumiseen oletetaan olevan tietokoneilla ja internetillä, joka on helpottanut kaikenlaisen kuva- ja videomateriaalin saamisen ja käyttämisen ilman rajoitteita. Internetin yleistyttyä kaikkien medioiden on ollut muututtava monipuolisempaan suuntaan ja taivuttava kuluttajien erilaisten tottumusten mukaan.

Nykyisten tiedotuskanavien lisääntymisen myötä ja visuaalisen aineiston moninaisuuden vuoksi myös esimerkiksi uutisten ja asiapohjaisten tiedotusohjelmien sisältö on ollut muutoksen edessä. Aikaisemmin järkyttävät uutiset esimerkiksi henkilörikoksia, väkivaltaa, eri maiden sotien välistä kuvamateriaalia ja kuolonuhreja koskien sensuroitiin tarkemmin, kun taas nykyään televisiokin on pikkuhiljaa mukauttanut visuaalista tiedonantiaan. Suomen uutislähetysten muutos on ollut kuitenkin hillitympää, kuten muiden Euroopan maiden vastaavat ohjelmat, sillä ulkomaiset kanavat saattavat näyttää sensuroimattomina raadollista kuvamateriaalia katsojille mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Kotimaassamme televisio näyttää lapsille sopimattomiksi luokitellut tv-ohjelmat pääasiassa myöhäiseen yöaikaan, jolloin järkyttävät uutiset tai tiedonanto ja ohjelmat todennäköisesti eivät tavoita herkimpiä ja nuorimpia katsojia.

Muutokset ovat saaneet myös kritiikkiä yksittäisissä ihmisissä, vaikka valtaosa mukauttaa omaa arvojärjestystään ja normejaan ympärillä olevan maailman mukaisesti. Vanhemmat ikäpolvet sekä erityisryhmät, kuten eri uskontokuntien edustajat, kokevat monet valtavirtaa miellyttävät televisio-ohjelmat loukkaavina, radikaaleina ja tarpeettomina. Ohjelmien sisällön oletetaan kuitenkin vain tulevaisuudessa olevan yhä etenevässä määrin avoimempaa ja yksityiskohtaisempaa, jotta se pystyy vastaamaan valtavirran tiedonnälkään ja vallalla olevaan avoimuuteen.